NC0401_아크릴_69.jpg
NC0401 아크릴 69.5x122cm 2005

Lee, Seung-Hyun